Afschot 55 reeën op Terschelling voor 2020 aangevraagd

Afschot 55 reeën op Terschelling voor 2020 aangevraagd

In november ontvingen wij een bericht dat er een afschot van reeën op Terschelling was aangevraagd. Reden voor het bestuur van de Stichting om eens poolshoogte te nemen. Het bleek een begin van mistig een pad waarin de Wet natuurbescherming door verschillende instanties met voeten getreden werd.

We wisten dat er een afschot was aangevraagd omdat er inmiddels 5 reeën waren aangereden. Een aanrijding blijkt bewezen na een opgave van een wildbeheereenheid in het Fauna Registratie Systeem (FRS). De porvincie bepaalde dat er voor Terschelling maximaal 5 aanrijdingen met reeën moesten voorkomen voordat een machtiging tot afschot kon worden afgegeven. Het wachten was kennelijk op de aanrijding van een zesde ree.en het wachten was op een 6e ree.

De Reeenstichting heeft met deze kennis een afspraak met de gemeente Terschelling gemaakt en op 16 november vomd dat overleg via een starleaf vergadering plaats. Wij hebben de gemeente de notitie 'Leidraad verminderen aanrijdingen reeën' voorgelegd en ook onze visie meedegedeeld om op Terschelling aanrijdingen te verminderen of te voorkomen. Duidelijk is gemaakt dat er een heel pakket aantoonbare preventieve maatregelen MOET worden genomen om aanrijdingen te voorkomen ALVORENS EN ALS LAATSTE REDMIDDEL wettelijk over te kunnen gaan op afschot van reeën. De leidraad als ook onze aanbevelingen zijn te downloaden, zie instructies onderaan dit artikel.

Vervolgens ontvingen wij kort na dat onderhoud het besluit van de FBE Fryslân waarin het voorgenomen afschot werd bevestigd. Dit besluit berust echter op vele verkeerde conclusies, onjuiste berichtgeving en zonder toepassing van de voorwaarden zoals in de Wet natuurbescherming is omschreven. Uiteraard hebben wij ook dit besluit grondig bestudeerd en de stakeholders, te weten de gemeente Terschelling, FBE Fryslân en de Provincie Fryslân van onze bezwaren voorzien. Deze documenten zijn ook te downloaden, zie instructies onderaan de tekst.

Begin december vernamen wij van de FBE dat afschot van vier reeën definitief zou worden afgegeven voor de maand december 2020. Zou dat 6e ree dan zijn 'gevonden en aangereden'? Als voorzitter van de Reeënstichting klom ik in de telefoon en belde met de secretaris van de FBE, dhr. R. de Vries, die mij vriendelijk en correct te woord stond. Beknopt komt het erop neer dat de FBE zegt een misverstand verwekkende notitie van de Provincie te hebben ontvangen met de aanduiding: Na >5 reeën kan afschot toegestaan worden. Na intern beraad op 2 december kwam de FBE tot de conclusie dat de provincie met de schrijfwijze bedoelde dat 5 reeën (of meer) aangereden moesten zijn.

Wat is dan nu de status? De Reeënstichting Terschelling heeft begrepen dat uitsluitend de wildbeheereenheid (WBE) verantwoordelijk gehouden wordt voor de meldingen van aanrijdingen en dat de WBE heeft verklaard dat zij een aantal preventieve maatregelen tegen aanrijdingen heeft genomen. Op grond van die verklaringen en opgaven heeft de FBE machtigingen tot afschot verleend. Het is voor de Reeënstichting duidelijk dat de WBE Terschelling onjuiste informatie over de preventie aan de FBE heeft verschaft. Ook hebben we redenen om aan te nemen dat de opgave van het aantal aanrijdingen niet juist - of niet volgens het protocol van onder andere de Vereniging Het Ree - is verlopen. Al met al zou dat voldoende reden zijn om de gang van zaken gerechtelijk te toetsen. Voor het onvoldoende controleren van de gegevens aan het faunaregistratiesysteem kan de provincie aansprakelijk gesteld worden. De FBE is daarop gewezen, maar ziet geen redenen om de verlening van de machtiging tot afschot te heroverwegen.

De Reeënstichting Terschelling beraadt zich daarom op verdere stappen.

Alle relevante downloads voor dit dossier vind je onderaan op de pagina BEHEER, klik hier.

Komende jaren meer reeën afschieten in Friesland (?)