Komende jaren meer reeën afschieten in Friesland (?)

Komende jaren meer reeën afschieten in Friesland (?)

Op de website van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) vonden wij een interessant bericht over reeën en reebeheer in de provincie Friesland. Lees het op hun site of lees het citaat onderstaand.

Berichtgeving NOJG 7 juni 2020, bron: Friesch Dagblad:

Er worden de komende jaren waarschijnlijk veel meer reeën afgeschoten in Fryslân dan op dit moment. Bij de uitwerking van het nieuwe provinciale beleid is de Faunabeheereenheid erachter gekomen dat er veel meer reeën in het verkeer worden aangereden dan tot nu toe werd gedacht. Volgens voorzitter Gijs Wouters is het daarmee onvermijdelijk dat meer dieren worden afgeschoten, en zijn daarnaast ook meer preventieve maatregelen nodig.

De provincie hanteerde tot voor kort een streefwaarde van maximaal 6146 levende reeën, die door jagers met afschot kon worden gehandhaafd. In het nieuwe beleid, dat in juni 2019 is vastgesteld, wordt dat maximum losgelaten. De provincie kijkt alleen nog naar het aantal aanrijdingen met reeën in het verkeer. Dat mogen er jaarlijks hooguit vijfhonderd zijn, ruwweg zoveel als de afgelopen jaren werd geregistreerd.

Bij de uitwerking van het beleid kwam de Faunabeheereenheid erachter, vertelt Wouters, dat de gegevens waarop de provincie zich baseerde niet volledig zijn. ,,Er blijken veel meer aanrijdingen te zijn dan we wisten.” Een belangrijke oorzaak is dat wegbeheerders vaak niet registreerden dat het een ree was die was aangereden. ,,Het werd dan geregistreerd als een aanrijding met een dier.” Wouters zegt dat het aantal aanrijdingen daarmee aanzienlijk hoger is dan tot voor kort werd aangenomen, al zegt hij nog geen getallen te kunnen noemen.

Er blijken veel meer aanrijdingen te zijn dan we wisten omdat vaak niet werd geregistreerd dat het een aangereden ree betrof.

Volgens Wouters blijkt nu dat onder meer bij klaverbladen, ongelijkvloerse knooppunten van wegen, veel aanrijdingen niet in beeld waren. Daar moet worden gekeken naar extra preventieve maatregelen, zegt hij, zoals het aanbrengen van spiegelreflectoren en intensiever maaien van bermen. ,,Wie dat gaat doen, dat moet allemaal besproken worden.”

Daarnaast is het volgens hem ook onvermijdelijk dat meer reeën worden afgeschoten dan de huidige twaalfhonderd per jaar, om het aantal aanrijdingen te verminderen. Ook daarvoor moeten nog voorstellen worden uitgewerkt.

De doelstelling van maximaal vijfhonderd aanrijdingen blijkt dus gebaseerd op onvolledige gegevens, maar toch ziet de provincie geen reden om die te heroverwegen. ‘Het feit dat het aantal aanrijdingen in de praktijk hoger ligt dan gedacht, betekent niet dat je dat hogere aantal dan maar moet accepteren als aanvaardbaar’, laat woordvoerder Peter van den Meerschaut schriftelijk weten. Om uiteindelijk op die vijfhonderd te komen, is volgens hem ‘intensiveren van inzet’ nodig.

6146 reeën

Statenlid Jochem Knol (GrienLinks) zegt het vreemd te vinden dat de provincie niet eerst opnieuw naar de doelstelling kijkt. ,,Je moet bij het begin beginnen. Is de situatie de afgelopen jaren onaanvaardbaar geweest, of zou je bijvoorbeeld ook zevenhonderd als grens kunnen stellen?” Hij kondigt vragen aan richting het college.

Al meer dan tien jaar geldt in Fryslân de streefwaarde van 6146 reeën. Jagers probeerden dat aantal op peil te houden door jaarlijks verspreid over de hele provincie dieren af te schieten, de laatste jaren tot een maximum van ruim twaalfhonderd. Ze hielden voor hun eigen deelgebied een streefwaarde op peil, legt voorzitter van de Faunabeheereenheid Friesland Gijs Wouters uit. Als bijvoorbeeld in een gebied was afgesproken dat daar tien reeën konden zijn, werden dieren afgeschoten naarmate er meer waren.

Vanaf volgend jaar is dat anders. Er wordt dan per gebied gekeken waar aanrijdingen plaatsvinden. Juist daar worden plannen voor gemaakt, elders worden de dieren met rust gelaten. Naast nieuwe preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van reflectoren of het maaien van bermen om het zicht te verbeteren, zullen jagers juist op de plekken met aanrijdingen met afschot de stand laag houden.

De provincie laat de vaste streefwaarde los omdat het aantal reeën op zichzelf geen probleem hoeft te zijn. Het gaat er alleen om dat het aantal aanrijdingen beperkt blijft. ,,Maatschappij-georiënteerd in plaats van jacht-georiënteerd”, omschrijft Wouters van de Faunabeheereenheid het nieuwe beleid.

Er wordt in de toekomst vooral ook gekeken naar de risicovolste plekken. Wouters noemt als voorbeeld de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen. ,,Tegen de schemering zie je ze daar soms in de berm staan. Levensgevaarlijk.”

Vicieuze cirkel

Een vergelijkbare weg is de Haak om Leeuwarden. Wouters zegt dat op dergelijke plekken eigenlijk continu beheer nodig is: als ergens reeën worden afgeschoten, wordt dat gebied na verloop van tijd ingenomen door andere reeën. ,,Het werkt drie weken en ineens staan er weer een paar. Het is een soort vicieuze cirkel. Je zult altijd bezig moeten blijven met beheren.”

In Fryslân zijn zestienhonderd jagers. Wouters zegt niet paraat te hebben hoeveel daarvan op reeën mogen jagen. Vast staat wel dat voor de jagers, die hun werk op vrijwillige basis doen, veel verandert. Velen zullen niet meer in hun vaste jaaggebied actief kunnen zijn. Per regio – de 25 wildbeheereenheden zijn onderverdeeld in acht regio’s – worden nu plannen uitgewerkt.

Een potentieel probleem daarbij is dat niet alle gebieden momenteel verhuurd worden voor de jacht. Ook daar zal naar moeten worden gekeken, zegt Wouters.

Niet alle reeën mogen het hele jaar worden geschoten. Voor geiten en kalveren is jacht open van oktober tot en met maart. De rest van het jaar geldt als ‘schoontijd’, dat is de periode waarin reeën met rust worden gelaten om kalveren op te voeden. Voor bokken, mannelijke reeën, is jacht wel het hele jaar toegestaan.

Lopende procedure

De afgelopen jaren werd de streefwaarde van 6146 reeën in Fryslân overigens al niet meer gehaald. Zo zijn bij de telling in maart en april 2018 7156 reeën gezien. Volgens de Faunabeheereenheid is gebleken dat het jaarlijkse maximum van twaalfhonderd af te schieten reeën niet genoeg was om de populatie stabiel te houden. Dat laatste is met het nieuwe beleid ook niet meer nodig, al verwacht Wouters wel dat meer dieren worden afgeschoten.

Voor dit jaar loopt nog een procedure tegen het toegestane afschot van twaalfhonderd reeën. Twee stichtingen, Animal Rights en Fauna4Life, vinden dat dit op juridisch onjuiste gronden is gebeurd. Ze hebben bezwaar aangetekend.

Opmerking Reeënstichting Terschelling:

Het is logisch dat nu beter gekeken wordt waar er op het vasteland van de provincie meer aan reductie moet worden gedaan. Terschelling heeft de laatste jaren geen aanrijdingen die afschot rechtvaardigen. Zoals hierboven valt te lezen, dienen vóór afschot eerst preventieve maatregelen tegen schade genomen te worden.

Over wildtellen enzo...
Afschot 55 reeën op Terschelling voor 2020 aangevraagd