Word donateur en/of vrijwilliger

Vindt u onze doelstellingen de juiste en bent u ook liefhebber van het ree op Terschelling? U kunt uw steentje bijdragen door een kleine donatie aan ons over te maken.

Alhoewel wij allemaal vrijwilligers zijn en dus geen vergoeding voor ons werk krijgen, hebben we wel kosten aan bijvoorbeeld het openhouden van een bankrekening en het hosten van deze website. Maar ook zouden we graag een spaarpotje willen aanleggen voor het uitbrengen van bijvoorbeeld meer informatiemateriaal over het ree op Terschelling. Mocht er bijvoorbeeld vanuit het reebeheerplan nodig zijn dat er maatregelen moeten worden genomen om de kans op aanrijdingen te beperken, dan is ook daar geld voor nodig, denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van rasters of wildspiegels op cruciale plekken. Uiteraard redden we dat dan niet geheel uit de donateursopbrengsten, maar een subsidietraject zou dan ook overwogen kunnen worden.

Vrijwilligerswerk

Niet alleen uw financiële bijdrage is van belang. Wij stellen het zeer op prijs als wij u mogen benaderen voor het doen van vrijwilligerswerk in de natuur, mocht dat in de toekomst nodig blijken.

Opgeven

U wordt aangemerkt als donateur zodra u het bedrag van ten minste € 7,50 per jaar overmaakt op IBAN: NL12RABO0324448252 op naam van Reeenstichting Terschelling, te Terschelling. Vermeld daarbij graag uw volledige voor- en achternaam. Een hoger bedrag mag uiteraard ook, maar is niet verplicht.

Stuur ons vervolgens een e-mailtje met uw opgave als donateur en/of als vrijwilliger via info@ReeTerschelling.nl.

Dank voor uw enthousiasme en bijdrage(s) aan onze Stichting!

Het bestuur.