Provincie Fryslan zegt: geen reden voor afschot Ree op Terschelling

Provincie Fryslan zegt: geen reden voor afschot Ree op Terschelling

Provincie Fryslan geeft geen afschot van ree op Terschelling. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport 'reebeheer op Terschelling en Ameland' kwam de Provincie met deze uitspraak. De Reeënstichting Terschelling is verheugd en maakt zich op voor het vervolg.

"De provincie en de FBE komen ten aanzien van het weer verstrekken van machtigingen gezamenlijk wel tot de conclusie dat de machtiging voor het reebeheer voor Terschelling op dit moment niet opnieuw verstrekt kan worden. Er zijn op Terschelling geen wettelijke belangen in het geding die het afgeven van een machtiging rechtvaardigen. Zo is er geen gevaar voor de verkeersveiligheid, is er geen schade aan flora- en fauna, geen schade aan landbouw of bosbeheer en verkeert de reeënpopulatie op dit moment in goede gezondheid."

De Reeënstichting wist het al jaren, maar krijgt maar geen gehoor bij de betrokken instanties. Nu lijkt er toch iets door te dringen bij de Provincie waar wij natuurlijk heel blij mee zijn. Winst voor ons, maar temeer, winst voor het ree!

Lees het hele rapport van de Provincie en het commentaar van JM Smit en de Reeënstichting HIER

NIEUW: het ree jaarrond in een oogopslag
YES! Een dood ree op het strand gevonden