Provincie stelt onderzoek in naar het Ree op Terschelling

Provincie stelt onderzoek in naar het Ree op Terschelling

De zomer van 2017 zal de Fauna Beheer Eenheid Fryslan (FBE) in goed overleg met Staatsbosbeheer Terschelling een onderzoek starten naar met name het ree op Terschelling. Aanleiding daarvoor is de onrust over het beheer op de eilander reeënpopulatie dat in 2016 resulteerde in het gerechterlijk stilleggen van het afschot van het ree op het eiland. Het rapport moet eind 2017 klaar zijn.

Er zal gewerkt worden in verschillende fases. In fase 1 zal het beheer op ree en de WBE's die dit beheer uitvoeren in Friesland, onder de loep worden genomen. In fase 2 en 3 vindt er veldonderzoek plaats op o.a. Terschelling, en zal er gekeken worden naar de telmethode en overige methodes waarop tot op heden beheer en dus afschot mee werd bepaald.

De conlusies uit het onderzoek zullen niet alleen voor het ree op het eiland Terschelling gevolgen hebben. Het biedt ook inzicht voor de FBE en WBE's op de andere Nederlandse waddeneilanden waar het ree voorkomt om de reebeheerplannen te verbeteren danwel te herijken.

De FBE Fryslan heeft roodwildkenner Rik Schoon verzocht om het onderzoek te (bege)leiden. Staatsbosbeheer, de partij dat voor het grootste gedeelte het leefgebied Terschelling beheert, wordt nauw betrokken bij het onderzoek. Het zou eind van 2017 afgerond moeten worden. Wanneer het rapport inzichtelijk wordt gemaakt is nog niet bekend, maar uiteraard houden we dit nauwlettend in de gaten!

Drive-count van ree op Terschelling